Skatterättsnämndens avdelning för direkt skatt har en ny ordförande

Den 1 oktober tillträder Christina Eng som ordförande för Skatterättsnämndens avdelning för direkt skatt. Christina Eng har närmast varit lagman vid Kammarrätten i Stockholm och var dessförinnan på Skatte- och tullavdelningen på Finansdepartement som chef för den enhet som ansvar för bl.a. lagstiftning rörande företagsbeskattning.


Vad gör Skatterättsnämnden?

Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. Nämndens ledamöter utses av regeringen.

Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor där svaret inte omedelbart framgår av lagtext eller praxis.

Skatterättsnämnden har gemensamt kansli med Forskarskattenämnden.

Kansliet tillhör organisatoriskt Skatteverkets huvudkontor.

Kontaktuppgifter

Kansliet är beläget i Garnisonen i Stockholm.

Besöksadress: Karlavägen 108.
Postadress: Box 24144, 104 51 Stockholm (Visa kansliet på eniro.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Kansliet har öppet 09.00 - 16.00

E-postadress: kansliet@skatterattsnamnden.se

Telefon: 010-574 79 57
Telefontid: 09.00-16.00

Fax: 08-21 06 19

Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)