Hur utformas ansökan?

Det finns ingen särskild blankett för en ansökan om förhandsbesked. Ansökan måste dock vara skriftlig och innehålla den sökandes namn, postadress, organisations- eller personnummer och uppgift om eventuell kontaktperson.

Skatterättsnämnden måste få alla de uppgifter som behövs för att ett besked ska kunna lämnas.
 
Den sökande bör tydligt och fullständigt redovisa de faktiska omständigheterna och vilken rättsfråga som önskas besvarad. Sökanden bör även redovisa en egen uppfattning om rättsläget.

Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)