Kostnadsersättning

En skattskyldig kan inte få ersättning för sina kostnader att ansöka om förhandsbesked.
 
Ett undantag är om det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked. Då är den skattskyldige berättigad till ersättning med ett skäligt belopp för sina kostnader i ärendet. Ett sådant beslut om kostnadsersättning är möjligt att överklaga.
Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)