Skatterättsnämndens förhandsbesked 2017


Beskeden är sekretessbelagda. Därför återges texterna i avidentifierat skick, dvs. de sekretessbelagda uppgifterna har anonymiserats eller tagits bort. Det kan också förekomma att ett förhandsbesked inte återges alls, av sekretesskäl.

Tidigare förhandsbesked har refererats av Skatteverket i deras rättsfallsprotokoll.

Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)