Kansliet

Till Skatterättsnämndens förfogande finns ett kansli med en kanslichef, som också är vice ordförande i Skatterättsnämndens avdelning för direk skatt och indirekt skatt, samt elva föredragande. Samtliga är domstolsjurister eller jurister med skattebakgrund. På kansliet finns också en assistent.

Ordföranden i Skatterättsnämndens avdelning för direkt skatt är som heltidsanställd också knuten till kansliet.

Följande personer arbetar på kansliet

Kanslichef: Birgitta Pettersson

Assistent: Maria Pingiczer

Föredragande: Lis Alfreds, Marcus Andersson, Maria Doeser, Per-Arvid Gustafsson, Håkan Gustavsson, Karin Korpinen, Margareta Palmstierna, Krister Rentrop, Camilla Sandström, Lena Åberg, Erika Örbom.

Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)