Allmänt om organisationen

Skatterättsnämnden kan efter ansökan ge bindande förhandsbesked i skattefrågor.

Alla som är skattskyldiga kan vända sig till Skatterättsnämnden, även privatpersoner, men det är främst företag som ansöker om förhandsbesked. Också det allmänna ombudet hos Skatteverket kan ansöka om förhandsbesked.

Skatterättsnämndens kansli tillhör organisatoriskt Skatteverkets huvudkontor. Skatterättsnämnden som sådan är däremot en egen myndighet, fristående från Skatteverket. Nämnden arbetar under domstolsliknande former.
 
Möjligheten att få förhandsbesked i taxeringsfrågor genom dåvarande Riksskattenämnden infördes redan år 1951.

 

Om personuppgifter

Skatterättsnämnden behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Skatterättsnämndens personuppgiftsbehandling sker främst i ärenden om ansökan om förhandsbesked. De uppgifter om t.ex. namn, personnummer och adress du lämnar när du ansöker om förhandsbesked behandlas av myndigheten. Uppgifterna omfattas av sekretess.

I övrigt behandlas personuppgifter när en skrivelse med en fråga eller synpunkt kommer in. Personuppgifterna kommer att användas i vår kommunikation med dig för att kunna besvara din fråga.

Du har möjlighet att kontakta Skatterättsnämnden om du vill veta vilka personuppgifter som vi har om dig, om du vill invända mot behandlingen av personuppgifterna, begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen. Det uppdrag som Skatterättsnämnden har och de krav som ställs på myndighetsutövningen avgör vilken personuppgiftsbehandling som måste utföras och möjligheterna att tillmötesgå en begäran om rättelse m.m.

Skatterättsnämnden har Skatteverket som värdmyndighet vilket innebär att Skatteverket tillhandahåller bl.a. administrativa tjänster åt nämnden. Dataskyddsombudet hos Skatteverket är därför även dataskyddsombud för Skatterättsnämnden. Dataskyddsombudet kan nås via e-post, dataskyddsombud@skatteverket.se. Mer information om dataskyddsombudet hos Skatteverket hittar du på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Om du har klagomål på Skatterättsnämndens personuppgiftsbehandling har du möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se

Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)