Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet. Den består av högst 14 ledamöter och högst 10 ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen. De är skatteexperter med erfarenhet från olika verksamhetsområden som domstolar, myndigheter, universitet och näringsliv.
  
Nämnden är indelad i två avdelningar, en för direkt skatt och en för indirekt skatt. Regeringen bestämmer hur ledamöter och ersättare ska fördelas på respektive avdelning och utser en ordförande och en vice ordförande på varje avdelning. Avdelningen för direkt skatt sammanträder normalt 11 gånger per år. Avdelningen för indirekt skatt sammanträder normalt 6 gånger per år.
 
Följande personer är förordnade till ledamöter och ersättare i respektive avdelning.

Avdelningen för direkt skatt

Ledamöter

Ordförande                               Christina Eng

Kanslichefen
Birgitta Pettersson, vice ordförande

Professorn vid juridiska institutionen, Uppsala universitet
Mattias Dahlberg

Kammarrättslagmannen i Kammarrätten i Stockholm
Marie Jönsson 

Professorn vid juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Robert Påhlsson

Skatteexperten hos Skatteverket      Olof Sundin      

Skattejuristen hos Fastighetsägarna Sverige
Ulla Werkell  

Ersättare

Skatteexperten hos Skatteverket     Lena Eriksson

Skatteexperten hos Svenskt Näringsliv
Richard Hellenius

Chefsrådman i Förvaltningsrätten i Malmö
Peter Kristiansson

Kanslichefen vid Bokföringsnämnden                              Stefan Pärlhem

Kammarrättsrådet i Kammarätten i Göteborg                                                 Johan Rubenson

Avdelningen för indirekt skatt

Ledamöter

Kammarrättsrådet i Kammarrätten  i Göteborg
Kristina Harmsen Hogendoorn, ordförande

Kanslichefen
Birgitta Pettersson, vice ordförande

Kammarrättsrådet i Kammarrätten i Stockholm
Rolf Bohlin

Skatteexperten hos Sveriges kommuner och landsting
Jeanette Fored

Skatteexperten, mervärdesskatt, hos Svenskt Näringsliv
Anna Sandberg Nilsson

Skatteexperten hos Skatteverket Christina Olsson

Rådman i Förvaltningsrätten i Uppsala
Madelaine Tunudd

Ersättare

Chefsrådmannen vid Södertörns tingsrätt                                          Per Backström

Kammarrättslagmannen i Kammarrätten i Göteborg
Petter Classon

Kammarrättsrådet i Kammarrätten i Stockholm                                   Fredrik Fries

Enhetschefen vid Tullverket          Annika Jonsson

Docenten vid juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Pernilla Rendahl

Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)