Avgift för förhandsbesked

Förhandsbesked som är avgiftsbelagda


 
Skatterättsnämnden tar ut en avgift av den sökande för förhandsbesked om
 
  • inkomstskatt
  • fastighetsskatt
  • avkastningsskatt på pensionsmedel
  • särskild löneskatt på pensionskostnader
  • allmän pensionsavgift.

Skatterättsnämnden tar också ut en avgift för förhandsbesked om fastighetstaxering.
 
Avgiften är högst 20 000 kronor och lägst 1 000 kronor. Om det finns särskilda skäl kan avgiften vara lägre än 1 000 kronor.  Privatpersoner betalar de lägsta avgifterna och större företag och organisationer de högsta.
 
Om det finns flera sökande i samma ärende tas en avgift ut för var och en av dem.
 
Det går inte att överklaga ett beslut om en avgift. Skatterättsnämnden betalar tillbaka avgiften till den sökande om Högsta förvaltningsdomstolen, efter ett överklagande, undanröjer ett förhandsbesked.
 

Förhandsbesked som inte är avgiftsbelagda


 
Skatterättsnämnden tar inte ut någon avgift
 
  • för förhandsbesked om mervärdesskatt och andra indirekta skatter (de skattskyldiga anses här agera som uppbördsmän för staten eftersom det är konsumenterna som ytterst betalar skatten)
  • för ansökningar som den avvisar
  • när det är det allmänna ombudet hos Skatteverket som har ansökt om förhandsbesked.
Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)