Välkommen!

Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor.

Senaste förhandsbeskeden

Alla förhandsbesked