Välkommen!

Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor.

Senaste förhandsbeskeden

Hittade inga förhandsbesked för Skatt på plastbärkassar
Alla förhandsbesked