Avgift

Vissa förhandsbesked är avgiftsbelagda

Skatterättsnämnden tar ut en avgift av den sökande för förhandsbesked om

  • inkomstskatt
  • fastighetsskatt och fastighetsavgift
  • avkastningsskatt på pensionsmedel
  • särskild löneskatt på pensionskostnader
  • allmän pensionsavgift
  • fastighetstaxering
  • kupongskatt

Avgiften är högst 20 000 kr och lägst 1 000 kr. Större börsbolag betalar vanligtvis maxbelopp medan mindre företag och fysiska personer normalt betalar 6 000 kr. Om det finns flera sökande i samma ärende tas en avgift ut för var och en av dem.

Det går inte att överklaga ett beslut om avgift. Om Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer förhandsbeskedet betalar Skatterättsnämnden tillbaka avgiften till den sökande.

Skatterättsnämnden tar inte ut någon avgift för förhandsbesked om

  • mervärdesskatt
  • punktskatter

Om ansökan avvisas tas inte någon avgift ut.

Till toppen