Om oss

Skatterättsnämnden meddelar förhandsbesked i skattefrågor

Skatterättsnämnden är en nämndmyndighet under Finansdepartementet. Den består av högst 14 ledamöter och högst 10 ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen. De är skatteexperter med erfarenhet från olika verksamhetsområden såsom domstolar, myndigheter, universitet och näringsliv.

Nämnden är indelad i två avdelningar, en för direkt skatt och en för indirekt skatt. Regeringen bestämmer hur ledamöter och ersättare ska fördelas på respektive avdelning och utser en ordförande och en vice ordförande på varje avdelning. Avdelningen för direkt skatt sammanträder vanligtvis 7 – 8 gånger per år. Avdelningen för indirekt skatt sammanträder som regel 6 gånger per år.

Till Skatterättsnämndens förfogande finns ett kansli med en kanslichef, en administratör och föredraganden. Föredraganden är domstolsjurister eller jurister med skattebakgrund.

Till toppen