Om personuppgifter

Skatterättsnämnden behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför i verksamheten.

Skatterättsnämndens personuppgiftsbehandling sker främst i det som kallas myndighetsutövning i samband med att nämnden handlägger ansökningar om förhandsbesked. De uppgifter om t.ex. namn, personnummer och adress som du lämnar när du ansöker om förhandsbesked behandlas av myndigheten för att handlägga ansökan. Uppgifterna omfattas av sekretess.

I övrigt behandlas personuppgifter när en skrivelse med en fråga eller synpunkt kommer in. Personuppgifterna kommer att användas i vår kommunikation med dig för att kunna besvara din fråga.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda hos nämndens kansli, ledamöterna i nämnden och andra som behöver få dem för att en ansökan om förhandsbesked ska kunna handläggas, exempelvis anställda hos Skatteverket, som är motpart i ärendena.

När ett ärende har avslutats kommer personuppgifterna att sparas i arkiv så länge som arkivlagtiftningen kräver det.

Du har möjlighet att kontakta Skatterättsnämnden om du vill veta vilka personuppgifter som vi har om dig, om du vill invända mot behandlingen av personuppgifterna, begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen. Kontaktuppgifter till nämnden hittar du längre ner på sidan. Det uppdrag som Skatterättsnämnden har och de krav som ställs på myndighetsutövningen avgör vilken personuppgiftsbehandling som måste utföras och möjligheterna att tillmötesgå en begäran om rättelse m.m.

Skatterättsnämnden har Skatteverket som värdmyndighet vilket innebär att Skatteverket tillhandahåller bl.a. administrativa tjänster åt nämnden. Skatteverket har därför ansvaret för de personuppgifter som rör exempelvis personal, lokaler och andra administrativa uppgifter. Dataskyddsombudet hos Skatteverket är dataskyddsombud även för Skatterättsnämnden. Dataskyddsombudet kan nås via e-post, dataskyddsombud@skatteverket.se. Mer information om dataskyddsombudet hos Skatteverket hittar du på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har klagomål på Skatterättsnämndens personuppgiftsbehandling har du möjlighet att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till toppen