Skatterättsnämnden

Följande personer är förordnade till ledamöter och ersättare i respektive avdelning.

Avdelningen för direkt skatt

Ledamöter

Ersättare

Christina Eng, ordförande

Anders Ahlgren, Revisorsinspektionen

Eva Östman Johansson, vice ordförande

Fredrik Hammarström, kammarrättsråd

Anders Bengtsson, kammarrättslagman

Katarina Larsson, Skatteverket

Katia Cejie, professor

Johan Rubenson, kammarrättsråd

Mattias Dahlberg, professor

Ulla Werkell, Fastighetsägarna Sverige

Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv


Olof Sundin, Skatteverket


Avdelningen för indirekt skatt

Ledamöter

Ersättare

Kristina Harmsen Hogendoorn, ordförande

David Bergman, Tullverket

Eva Östman Johansson, vice ordförande

Petter Classon, kammarrättslagman

Rolf Bohlin, kammarrättsråd

Fredrik Fries, kammarrättsråd

Jeanette Fored, Sveriges Kommuner och Regioner

Stefan Olsson, professor

Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv

Pernilla Rendahl, professor

Christina Olsson, Skatteverket


Madelaine Tunudd, rådmanTill toppen