Avgift

För vissa förhandsbesked tar Skatterättsnämnden ut en avgift av den sökande.

Förhandsbesked som inte är avgiftsbelagda

Skatterättsnämnden tar inte ut någon avgift

  • för förhandsbesked om mervärdesskatt och andra indirekta skatter,
  • för ansökningar som avvisas och
  • när det är det allmänna ombudet hos Skatteverket som har ansökt om förhandsbesked.

Förhandsbesked som är avgiftsbelagda

Skatterättsnämnden tar ut en avgift av den sökande för förhandsbesked om

  • inkomstskatt
  • fastighetsskatt
  • avkastningsskatt på pensionsmedel
  • särskild löneskatt på pensionskostnader
  • allmän pensionsavgift
  • fastighetstaxering
  • kupongskatt

Avgiften är högst 20 000 kronor och lägst 1 000 kronor. Ett stort börsbolag betalar vanligtvis maxbelopp och ett fåmansföretag eller en vanlig fysisk person normalt sett 6 000 kr. I undantagsfall kan avgiften begränsas till det lägsta beloppet. Om det finns flera sökande i samma ärende tas en avgift ut för var och en av dem.

Det går inte att överklaga ett beslut om avgift. Skatterättsnämnden betalar tillbaka avgiften till den sökande om Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer ett förhandsbesked.

Till toppen