Publicerade förhandsbesked

Förhandsbeskeden publiceras löpande på hemsidan

Förhandsbesked från och med år 2007 är publicerade här på Skatterättsnämndens hemsida. Kopior av besked meddelade före år 2007 kan beställas genom Skatterättsnämndens kansli.

Förhandsbeskeden publiceras i avidentifierat skick på grund av sekretess. Om omständigheterna i ärendet är så speciella att det går att förstå vem det gäller även om beskedet avidentifieras kan hela beskedet omfattas av sekretess och publiceras då inte. Läs mer om sekretessen hos Skatterättsnämnden under fliken Sekretess.

Avvisningsbeslut publiceras inte.

Till toppen