Vilka skatter kan ett förhandsbesked gälla?

Förhandsbesked kan sökas på de skatter och avgifter som räknas upp i lagen om förhandsbesked i skattefrågor

Förhandsbesked kan sökas för följande skatter och avgifter:

 • Inkomstskatt
 • Mervärdesskatt
 • Statlig fastighetsskatt
 • Avkastningsskatt på pensionsmedel
 • Särskild löneskatt på pensionskostnader
 • Allmän pensionsavgift
 • Kommunal fastighetsavgift
 • Kupongskatt enligt kupongskattelagen
 • Punktskatter som avses i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244), exempelvis
  skatt på energi, kemikalier i viss elektronik, alkohol, tobak och plastbärkassar.

Förhandsbesked kan även sökas för taxering enligt fastighetstaxeringslagen.

Förhandsbesked kan däremot inte sökas för socialavgifter.Till toppen