Skatterättsnämnden

Följande personer är förordnade till ledamöter och ersättare i respektive avdelning.

Avdelningen för direkt skatt

Ledamöter

Ersättare

Christina Eng, ordförande

Anders Ahlgren, Revisorsinspektionen

Birgitta Pettersson, vice ordförande

Fredrik Hammarström, kammarrättsråd

Mattias Dahlberg, professor

Lena Eriksson, Skatteverket

Marie Jönsson, kammarrättslagman

Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv

Robert Påhlsson, professor

Johan Rubenson, kammarrättsråd

Olof Sundin, Skatteverket


Ulla Werkell, Fastighetsägarna Sverige

 

Avdelningen för indirekt skatt

Ledamöter

Ersättare

Kristina Harmsen Hogendoorn, ordförande

Petter Classon, kammarrättslagman

Birgitta Pettersson, vice ordförande

Pierre Duras, Tullverket

Rolf Bohlin, kammarrättsråd

Fredrik Fries, kammarrättsråd

Jeanette Fored, Sveriges Kommuner och Landsting

Stefan Olsson, professor

Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv

Pernilla Rendahl, docent

Christina Olsson, Skatteverket


Madelaine Tunudd, rådman

 

 

Till toppen