Skatterättsnämnden

Följande personer är förordnade till ledamöter och ersättare i respektive avdelning.

Avdelningen för direkt skatt

Ledamöter

Ersättare

Christina Eng, ordförande

Lena Eriksson, Skatteverket

Birgitta Pettersson, vice ordförande

Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv

Mattias Dahlberg, professor

Stefan Pärlhem, Bokföringsnämnden

Marie Jönsson, kammarrättslagman

Johan Rubenson, kammarrättsråd

Robert Påhlsson, professor


Olof Sundin, Skatteverket


Ulla Werkell, Fastighetsägarna Sverige

 

Avdelningen för indirekt skatt

Ledamöter

Ersättare

Kristina Harmsen Hogendoorn, ordförande

Per Backström, f.d. chefsrådman

Birgitta Pettersson, vice ordförande

Petter Classon, kammarrättslagman

Rolf Bohlin, kammarrättsråd

Fredrik Fries, kammarrättsråd

Jeanette Fored, Sveriges Kommuner och Landsting

Annika Jonsson, Tullverket

Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv

Pernilla Rendahl, docent

Christina Olsson, Skatteverket


Madelaine Tunudd, rådman

 

 

Till toppen