Allmänt om organisationen

Skatterättsnämnden kan efter ansökan ge bindande förhandsbesked i skattefrågor.

Alla som är skattskyldiga kan vända sig till Skatterättsnämnden, även privatpersoner, men det är främst företag som ansöker om förhandsbesked. Också det allmänna ombudet hos Skatteverket kan ansöka om förhandsbesked.

Skatterättsnämndens kansli tillhör organisatoriskt Skatteverkets huvudkontor. Skatterättsnämnden som sådan är däremot en egen myndighet, fristående från Skatteverket. Nämnden arbetar under domstolsliknande former.
 
Möjligheten att få förhandsbesked i taxeringsfrågor genom dåvarande Riksskattenämnden infördes redan år 1951.

Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)