Publicerade förhandsbesked

Visar 1-10 av 602 resultat

| Inkomstskatt

Fusion

93-17/D | Skattskyldighetsvillkoret i 37 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) har ansetts uppfyllt när ett privatbostadsföretag är övertagande företag i en fusion. Inkomster och utgifter hänförliga till en genom fusionen övertagen fastighet omfattas däremot inte av 39 kap. 25 § när den övertagna verksamheten varit konventionellt beskattad. Fusionsspärren i 37 kap. 24 § är tillämplig och inkomster från en övertagen verksamhet får kvittas mot tidigare års underskott först efter att fusionsspärren upphört.

1 2 3 4 5 ... 61
Till toppen